pastedGraphic

Česká psychoanalytická společnost

srdečně zve

psychoanalytiky, psychoterapeuty, kandidáty ve výcviku a vysokoškolské studenty
na
přednášku a klinický seminář pařížské lacaniánské analytičky českého původu

Ivy Andrejsové

S Lacanem o pravdě a Reálnu v psychoanalýze:
od řečeného k řečení, od vědění k bytí subjektu

27. května 2017
v prostorách Marianea, Máchova 7, Praha 2