pastedGraphic


PhDr. Iva Andrejsova
pod jménem Iva Andreis ve Francii (od 1985)
Klinický psycholog, Psychoanalytik
Člen spolecnosti Espace analytique,
Člen asociaci Psychanalyse Actuelle, Regard qui bat (cinéma, image et psychanalyse)


Studia :
Psychologie a humanitní vědy, Karlova Universita, Praha
Magisterský diplom z Klinické a patologicke psychologie, Université Paris V
Doktorát z Psychologie a společenských věd, Karlova Universit

Výcvik :
Osobní a didaktická analýza
Séminaires Psychanalytiques de Paris, J.-D. Nasio : Formation des psychanalystes (Psychoanalyticky vycvik)
Collège de Psychanalyse groupale et familiale, skupina teoretickeho a klinickeho vycviku, Dr Claude Pigott
Espace analytique, nominace Analyste praticienne

Praxe :
V Československu do r.1985 :
Klinický psycholog , Universitni nemocnice Praha Motol, Neurologická, Pediatrická a Psychiatrická klinika
Klinický psycholog, Poliklinika Praha 4

Ve Francii :
Instituční psycholog ve Fondation Abbé Méquignon, Ústav pro děti a mládež umistěné soudním nařízením
Psychoterapeut ve výchovném ústavu Foyer Jean Coxtet
Psychoterapeut ve Společnostech pro paliativní péči (Le Pallium), pro péči o nemocné rakovinou (Osmose92), pro specializovanou rodinnou péči (PFS, Placement familial spécialisé).
Psycholog, Psychoanalytik v soukromé praxi od 1999